Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 10. 9. 2020

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 10. 9. 2020

 

Přítomni: p. Dymeš, p. Hermanová, p. Kořínková, p. Kandoussi, p. Králíčková, p. Prokop, p. Zmítková

Omluveni: p. Novotný, p. Kloz,

 

Program:

  • Změna školního řádu
  • Opatření v souvislosti COVID-19
  • Různé

 

Usnesení:

  • Členové školské rady schválili změnu školního řádu.
  • Členové školské rady vzali na vědomí informace uvedené v programu.
Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov