Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 1. 11. 2011

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 1. 11. 2011

 

Přítomni: Hana Ryglová; Milan Eibl; MUDr. Vladimír Kulich; Bohdana Tomešová; Dagmar Nováčková, Bc. Jana Omastová, Marcela Vokálová, Petra Ryplová

 

Omluveni: ing. Pavel Vodák

Program:

1)      Schvalování výroční zprávy ředitele školy

2)      Informace o požadavcích na příspěvek pro rok 2012

3)      Diskuse o dalších akcích školy

Usnesení:

Školská rada schválila Výroční zprávu ředitele školy za školní rok 2010-2011.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov