Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 18. 11. 2015

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ V. Kl. Klicpery ze dne 18. 11. 2015

Přítomni: p. Klozová, p. Kořínková, p. Pospíšilová; p. Kandoussi, p. Kloz, p. Vodák, p. Ducháčková, p. Prokop, p. Zmítková
Omluveni: —

Program:
1) Schválení výroční zprávy ředitele školy
2) Seznámení se žádostí o příspěvek
3) Různé: (co se vytvořilo – wi-fi síť, vedlejší budova, střecha…)

Usnesení:
1) Členové školské rady schválili výroční zprávu ředitele školy.
2) Členové školské rady vzali na vědomí informaci o žádosti o příspěvek.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC