Zápis do 1. tříd a třídní učitelé

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ V. Kl. Klicpery

se bude konat

ve středu 15. a čtvrtek 16. ledna 2014 od 14 do 17 hodin na vedlejší budově, kde budou umístěny 1. třídy.

Zákonní zástupci předloží u zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Budete-li žádat odklad školní docházky je nutné doložit doporučení odborného lékaře a pedagogicko-psychologické poradny (stačí dodat do 30. 5.). Děti, které v loňském roce měly odloženou školní docházku, se musí znovu zúčastnit zápisu.

Předpokládanými vyučujícími v 1. třídách. Kateřina Němečková a Lucie Bradnová

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Anketa
Kdyby ses mohl(a) rozhodnout, který čas by měl trvale platit: