Zápis do 1. tříd – NOVÉ

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, nebo žádost o odklad je možné dodat:

 • datovou schránkou: vs4mqbn (není nutná osobní účast);
 • e-mailem s ověřeným elektronických podpisem: skola@klicperka.cz (není nutná osobní účast);
 • poštou: ZŠ V. Kl. Klicpery 561, 504 01 Nový Bydžov  (není nutná osobní účast);
 • do schránky školy: umístěna u hlavního vchodu  (není nutná osobní účast);
 • osobně (nutno se zaregistrovat na tomto odkazu).

Vzhledem k situaci bychom uvítali žádosti podané bez osobní přítomnosti.

Takto podávané přijímáme v termínu: od 14. do 30. dubna 2020 (žádost musí být do 30. dubna 2020 doručena do školy). Abychom zabránili kumulaci osob je vhodné se na tyto termíny registrovat. Registrace poběží od 14. dubna na tomto odkazu.

Další možnou volbou je osobně pouze v termínech: 16. a 22. dubna 2020 od 14.00 do 17.00 hodin.

Vzor žádosti o přijetí: formát pdf.
Vzor žádosti o přijetí: formát docx.
Vzor žádosti o přijetí: formát rtf

Vzor žádosti o odklad: formát pdf
Vzor žádosti o odklad: formát docx
Vzor žádosti o odklad: formát rtf

Pokud si nejste jisti, zda je Vaše dítě zralé, dejte si obě žádosti.

Stejně postupujte i při žádosti o odklad školní docházky, pokud nemáte zprávy z vyšetření.

Žádost o přijetí vyřídíme do 30 dnů, na žádost o odklad budeme reagovat přerušením řízení do podání požadovaných dokladů (zpráva ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a lékařské doporučení.

 

Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny 2 třídy, každá nejvýše s 26 žáky, tzn. celkem 52 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Kritéria pro přijímání žáků

 1. Přednostně budou přijímáni žáci:
 • s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce)
 • umístění ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči sídlícím v příslušném školském obvodu
 1. žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:
 2. sourozenec ve škole v době zápisu
 3. losování
Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov