Zápis do 1. tříd na školní rok 2021–2022

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ V. Kl. Klicpery se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zapsat dítě můžete, pokud do 31. 8. 2021 dovrší 6 let věku nebo mu byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

 1. ELEKTRONICKY
  (datová schránka nebo email s elektronickým podpisem )
  Kdy: od 1. do 30. dubna 2021
  ID DS: vs4mqbn,
  e-mail: skola@klicperka.cz
 2. POŠTOU: ZŠ V. Kl. Klicpery 561, Nový Bydžov
 3. SCHRÁNKA ŠKOLY (umístěna u hlavního vstupu do školy –vrata, označena jako ZÁPIS)
 4.  OSOBNĚ
  Kdy: ve dnech 7. a 8. dubna 2021 od 14.00 do 17.00 hodin.

Proběhne pouze formální část zápisů, tzn. předložení žádosti o přijetí k základnímu vzdělání nebo žádosti  o odklad povinné školní docházky.

Motivační forma zápisu a první setkání s třídními učitelkami proběhne v květnu, podle situace, buď osobně nebo on-line.

Zákonní zástupci doloží rodný list dítěte a občanský průkaz.

Budete-li žádat odklad školní docházky je nutné doložit doporučení odborného lékaře a zprávy ze školského poradenského zařízení. (stačí dodat do 30. 5. 2021).

V 1. třídách budou učit Renata Kohoutová a Marie Soukupová.
Žádosti si můžete stáhnout:

Žádost o PŘIJETÍ–2021 (docx)
Žádost o PŘIJETÍ–2021 (pdf)
Žádost o ODKLAD–2021 (docx).
Žádost o ODKLAD–2021 (pdf).

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov