ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY po dobu uzavření školy

ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY NKLICPERCE A DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE NA OBDOBÍ UZAVŘENÍ ŠKOLY 

1) ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY 

Po celou dobu mimořádného opatření Vlády ČR je žákům zakázán vstup do budovy školy. Třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů poskytují žákům studijní materiály a úkoly prostřednictvím elektronické pošty, pomocí systému Komens, či jinými, již zaběhlými způsoby on-line komunikace. U zaslaného učiva a studijních materiálů se snažíme, aby byly plnohodnotnou součástí vzdělávacího procesu. Žáci dostávají zpětnou vazbu od svých učitelů.  Upozornění na zadání domácí práce dostávají i rodiče, proto, aby měli přehled o úkolech svých dětí. 

Nyní zkoušíme i modernější způsob komunikace – postupně přecházíme na systém Microsoft Teams. Tento nástroj mají všichni žáci naší školy k dispozici zdarma, neboť škola má pro všechny zajištěnou službu Office365. 

Pro žáky je uvolněno velké množství on-line materiálu, informace rodiče i žáci najdou na webu školy.  

Také jsme přivítali službu ČT, která spustila dopolední školu Učítelka. 

 

2) ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ 

Máme připravenou elektronickou verzi žádosti. Pokud rodiče pošlou podklady (tzn. jméno, příjmení a třídu dítěte), zašleme jim potvrzený formulář zpět. Formulář si rodiče vytisknou a předají zaměstnavateli. 

Podklady k žádosti mohou zasílat na: helena.luksova@klicperka.cz 

 

 

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov