Výuka v zájmových kroužcích

Výuka v zájmových útvarech začíná od pondělí 23. září 2013. Zájmové kroužky a seznam přihlášených žáků. Pro malý počet zájemců nebude otevřen kroužek dovedných rukou, psaní na počítači všemi 10 a taneční kroužek.

Žák, který se přihlásil, je povinen docházet na zájmový kroužek celé pololetí.

Platba za kroužek je 50 Kč za rok (v případě návštěvy více kroužků se platí jen za jeden kroužek).

Virtuální prohlídka