Výuka na škole v období od 12. října 2020

Výuka na škole v období od 12. října 2020

První stupeň

Žáci 1. a ž 5. tříd výuka probíhá jako dosud, tzn. s hudební výchovou bez zpívání. Místo plavání bude probíhat normální výuka.

Druhý stupeň

Do konce října je zrušena výuka volitelných předmětů.

V týdnu od 12.10. budou ve škole vzděláváni žáci 6. a 8. ročníku.

Žáci 7. a 9. ročníku budou mít distanční výuku. Distanční výuka je povinná, neúčast je nutné omlouvat stejně, jako při prezenční výuce.

Distanční výuka bude probíhat formou on-line dle rozvrhu, který obdržíte v systému Bakaláři.

Matematika, český jazyk: 2 hodiny týdně on-line + domácí práce.

Naukové předměty (anglický jazyk, fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis, dějepis, další cizí jazyk) 1 hodina týdně on-line + domácí práce.

Občanská výchova: formou třídnické on-line hodiny.

Ostatní předměty se v distanční výuce nebudou uskutečňovat. Případné domácí práce žáci obdrží při prezenční výuce.

V týdnu od 19. 10. budou navštěvovat školu žáci 7. a 9. ročníku. Žáci 6. a 8. ročníku budou mít distanční výuku.

Školní družina

Činnosti probíhají jako obvykle.

Školní jídelna

Žáci účastnící se prezenční i distanční výuky mají nárok na odběr stravy. Pokud se žák nebude stravovat je nutné jej odhlásit.

 

 

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov