Výsledky sběru za 1. pololetí šk. roku 2019–2020

K pololetnímu hodnocení kromě vysvědčení patří i vyhlášení nejlepších sběračů tříděného odpadu za 1. pololetí. V tomto pololetí jsme odebírali sběr obvyklého sortimentu: papír, PET lahve, plastová víčka. Kromě toho je na podzim sběr kaštanů a žaludů a celoročně se sbírá i pomerančová kůra. Proběhlo vyhodnocení sběru tříděného odpadu. Nejlepší jednotlivci si odnesli poukázku, kterou si vymění za odměnu.
Můžete se podívat na výsledky:
jednotlivců 1. stupeň a jednotlivců 2. stupeň.

Výsledky sběru jednotlivých komodit jsou také ke zhlédnutí: nejlepší sběrači PAPÍR, PET lahví a PET víček.

Výsledky připravila koordinátorka EVVO Irena Doležalová.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov