Výsledky sběru kaštanů a žaludů 2018

Na podzim tohoto školního roku žáci nasbírali 1 770 kg krmných kaštanů (loni 2 280 kg) a 350 kg žaludů (loni 0 kg). Smlouvu na výkup máme s firmou Kinský dal Borgo, a.s. Chlumec nad Cidlinou, která nasbírané kaštany využívá ke krmení zvěře (například daňků a muflonů)a žaludy slouží k výsadbě. Celkem jsme obdrželi 9 675 Kč. Peníze slouží na odměňování žáků za sběrové akce (například i za sběr kaštanů a žaludů), na odměny za různé soutěže, odměny pro žáky na exkurze a výlety, lyžařské kurzy, školy v přírodě, …

Díky všem, kteří sbírali.
Pro sběrače, kteří nasbírali největší množství, bude připravená odměna.:-)

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Využíváte knihobudku?