Výsledky sběru 2. pololetí

Poděkování všem, kteří od ledna do června 2016 sbírali papír a plasty.

Finance získané za sběr se využívají k odměňování nejpilnějších sběračů a třídních kolektivů. Jsou použity na odměňování žáků za různé soutěže, na školách v přírodě, výletech, lyžařských kurzech, …

Vyhodnocení nejpilnějších žáků proběhlo 28. a 29. června 2016.

druh komodity hmotnost cena
papír 11,91 t 20 657 Kč
plasty 0,55 t 825 Kč

 

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Kdyby ses mohl(a) rozhodnout, který čas by měl trvale platit: