Výsledky regionální soutěže v poznávání rostlin

Ve středu 28. května 2014 se přírodovědci utkali v soutěži Poznávání rostlin. Rostlinky nasbírané na lukách, polích a zahradách poznávalo 110 soutěžících z osmi základních škol ve 4 kategoriích.

Poděkování za přípravu a průběh soutěže patří hlavní organizátorce Ireně Doležalové, Luboši Soukupovi za dodané větvičky stromů, Janu Čumovi, Evě Vejrové a všem vyučujícím z ostatních škol a žákům z 8. a 9. tříd za pomoc při organizaci a hlavně všem zúčastněným žákům za velmi pěkné přírodovědné znalosti.

Na soutěžící a průběh soutěže se můžete podívat ZDE

Podívejte se na výsledkovou listinu naleznete kategorie 1. a 2. ročník3. a 5. ročník6. a 7. ročník8. a 9. ročník.

Virtuální prohlídka