Výlet do skanzenu v Přerově nad Labem

PODÍVEJTE SE, jak dne 11. 12. 2018 navštívily obě šesté třídy Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem. Děti se těšily na předvánoční atmosféru, ale zatím je u brány skanzenu zastihl déšť. Proto se rády schovaly v historických chaloupkách. Paní průvodkyně jim ukázala jednotlivé budovy, kde je seznámila se způsobem života tehdejších obyvatel. Zároveň také vyprávěla o tom, jaké zvyky lidé dodržovali o adventu, jak se chystali na Vánoce, jak si zdobili své domovy i jaké dobroty jedli.
Na závěr návštěvy se žáci přesunuli do výtvarné dílny, kde si dozdobili keramického anděla. Výrobek si odnesli domů a už po cestě uvažovali, koho andělem obdarují. Pak už spěchali do autobusu, aby se schovali před neustávajícím deštěm. I když jim počasí nepřálo a nenavodilo tu správnou předvánoční atmosféru, přesto si výlet užili.

žáci 6. A a 6. B

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC