Vítěz(ové) všech kol soutěže Great Naturalistic Brainstorming

V pátek 30. 5. 2014 se Tomáš Nováček a Petr Šefčík zúčastnili soutěže na Gymnáziu Nový Bydžov, jménem „Poznej sebe i svou vlast“. Na této soutěži jsme skončili na třetím místě, ale dostat se alespoň na něj nebylo vůbec snadné. Soutěž se skládala ze zeměpisu a přírodopisu, zeměpisná část byla složena z poznávání lázeňských měst podle fotografií, přiřadit jména měst k číslům ve slepé mapě a poté menší test ohledně těchto měst. V přírodopisné části bylo poznávání rostlin, živočichů a minerálů, pak následoval test a poté laboratorní práce, ve které jsme zkoumali například mravenčí nohu pod mikroskopem a poté jsme museli její stavbu zakreslit do zadání.
Nakonec proběhlo vyhlášení soutěže, kde se vybral i student s nejvíce získanými body za všechny soutěže. Na prvním místě jsme byli my se 156 body, takže musel proběhnout rozstřel. Rozstřel vyhrál Tomáš Nováček a otázkou bylo, které město je druhé největší v České republice, Tomáš to řekl jen o chvíli před Petrem.

Kluci gratulujeme k vítězství!

Během školního roku soutěžili žáci ve čtyřech kolech

1. Počítačově zaměřená soutěž „Find Your Matrix“ – hledání informací na Internetu a dalších počítačových dovednostech.

2. Matematické klání „O zlatou Mikulášovu berlu“ – hlavolamy a zajímavé úlohy.

3. „Faradayův pohár“ – o nejlépe provedený fyzikální a chemický experiment.

4. „Poznej sebe i svou vlast“ – zaměřená na znalosti z biologie a zeměpisu.

Virtuální prohlídka