Věnuj mobil a vyhraj tablet

Bez mobilního telefonu si dnes už nikdo z nás svůj život neumí představit. Používáme jej
soukromě v práci, často jich máme hned několik. Obměňujeme je běžně do dvou let od
zakoupení, přitom životnost telefonu je však několika násobně delší. Nebývale tak vzrůstá
množství vysloužilých mobilních telefonů, které mají lidé obvykle uloženy bez užitku v šuplíku
nebo které byly vyhozeny do popelnice. V České republice je odhadem v domácnostech takto
skladováno přes 8 milionů přístrojů.
K recyklaci dnes dojde u pouhého 1 % mobilů. I vysloužilé telefony však mají svou hodnotu, a to
zejména díky plastům a vzácným kovům, které jsou v nich obsaženy. Každý mobilní telefon si
zaslouží recyklaci. Navíc platí, že funkční přístroje, které již lidé nepoužívají, mohou jiným stále udělat
radost.
Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí a nezisková organizace ASEKOL,
která se zabývá zpětným odběrem elektroodpadu, Vás zvou k účasti v soutěži úřadů v rámci projektu
Věnuj mobil. Zapojte se a do 28.02.2014 sbírejte spolu se svými kolegy staré mobilní telefony, ať
už funkční či nefunkční. Odevzdat je můžete do sběrného boxu v kanceláři č. dv. A 201 u Lenky
Hlaváčkové (odbor výstavby a životního prostředí), tel.: 495 703 963, e-mail:
hlavackova@novybydzov.cz.
ASEKOL následně zajistí kontrolu a repasi přístrojů, vysloužilé poputují na recyklaci, funkční předáme
dětem z dětských domovů či pěstounských rodin.
V projektu Věnuj mobil to takto děláme již řadu let a dětem jsme rozdali na 900 mobilů, které jim nyní
slouží jako důležitá spojnice s přáteli či rodinou mimo domov.
Zapojením se do projektu nejenže podpoříte potřebné, ale také ochranu životního prostředí.
Recyklace je totiž jednoznačně nejvýhodnější způsob likvidace vysloužilých spotřebičů. Jejím
prostřednictvím lze znovu využít až 80 % hmotnosti přístroje. Kdyby všichni čeští majitelé telefonů,
které leží ladem v domácnostech, vrátili přístroj k recyklaci, nemuselo by se zbytečně vytěžit 2 700 kg
stříbra, 300 kg zlata, 152 kg palladia a 8 kg platiny.Všechny tyto látky se opětovně používají při
výrobě elektroniky. Na druhou stranu mobil obsahuje řadu prvků, které špatným zacházením uvolňují
jedovaté látky do ovzduší (při spalování) či do země, potažmo podzemních vod (při skládkování).
Recyklace českých mobilů z domácností by tak zajistila ekologické zpracování pro 11 600 kg mědi či
4 400 kg olova.
Navíc můžete díky své účasti vyhrát i zajímavé ceny. Pokud spolu s mobilním telefonem
odevzdáte i vyplněný kupón, budete zařazení do slosování o tři tablety Aligator T702. Losování
proběhne na Městském úřadu v Novém Bydžově do 15. března 2014.
Více informací k této sběrové soutěži získáte u Lenky Vorlové, regionální zástupkyně společnosti
ASEKOL pro Královehradecký a Pardubický kraj, tel.:725 867 395, e-mail: vorlova@asekol.cz,
aktuality k projektu naleznete na www.venujmobil.cz.

LETÁK: Novy Bydzov_stary mobil

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Využíváte knihobudku?
sýkora koňadra

Během víkendu 4. až 5. května se v budce s kamerkou, kterou provozuje ve svém areálu Základní škola Bezručova v Hradci Králové, vylíhla krásná ptáčátka sýkorek koňader. Video z budky je nonstop vysíláno na serveru Youtube. Přímý přenos zde