Vánoční trhy v Drážďanech 2019

POŘÁDÁME vánoční trhy v Drážďanech aneb za adventní atmosférou na vánoční trhy v zahraničí v pondělí 16. prosince 2019 s cestovní kanceláří KRISTOF.

První drážďanský vánoční trh Striezelmarkt se konal již v roce 1434. Je nejstarším trhem v Německu. Název získal od droždí používaného na typickou místní vánočku, symbol německých Vánoc. Na trhu na náměstí Altmarkt se prodávají především tradiční výrobky, vánoční ozdoby, svíčky, různé pamlsky a svařené víno. Kolem jesliček se konají tradiční betlémské lidové hry a všude vládne vánoční atmosféra.

Drážďanská vánoční míle začíná u hlavního nádraží a pokračuje ulicí Prager Straße dál k náměstí Altmarkt a odtud přes náměstí Neumarkt až na druhou stranu Labe k adventnímu trhu v ulici Hauptstraße v barokní
čtvrti Neustadt. Na všech těchto vánočních trzích očekává návštěvníky pestrý program.

Program:

Odjezd z Nového Bydžova v ranních hodinách.
Prohlídka Drážďan, hlavního města Saska, kde na vás bude dýchat všudypřítomná adventní atmosféra.
Procházka historickým centrem – světoznámá obrazárna Zwinger, obklopené ochozy a pavilony, kde
budeme obdivovat cenné a vzácné sbírky a umělecká díla. Semperova opera; katedrála Hofkirche, nově
zrekonstruovaný chrám Frauenkirche. Možná návštěva Hygienického muzea. Zakončení na náměstí se
známým adventním trhem. Osobní volno na procházku po trhu a možnost zahřát se v některém ze zdejších
obchodních domů (!Primark! v Centrum Galerii, a další).
Odjezd v odpoledních/podvečerních hodinách. Návrat do Nového Bydžova ve večerních hodinách.

Cena: 600 Kč/ osoba při min. počtu 45 osob.

Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, veškeré poplatky spojené s dopravou (parkovné, mýtné,
daň SRN), pojištění léčebných výloh v zahraničí, průvodce.

Cena nezahrnuje: stravu, kapesné, vstupné.
Přihlášky u paní učitelky Jany Dymešové a Jarmily Kubánkové odevzdejte s poplatkem do 11. 10. 2019.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC