Vánoční besídka v prvních třídách

Předposlední školní den v tomto roce patřil besídkám v prvních třídách – TŘÍDA 1. A a TŘÍDA 1. B. Nejprve se sešly obě třídy u klavíru a společně si zazpívaly vánoční koledy, poté se již rozdělily a každá třída měla besídku u svého stromečku. Děti si připravily zábavný program na téma „Co dělám rád, co umím“ a předvedly se před svými spolužáky. Činnosti byly opravdu různorodé a paní učitelky byly na děti náležitě pyšné. Pak se přistoupilo ke stromečku, kde dětem nechal školní Ježíšek drobné dárečky. Nechybělo ani společné povídání o vánočních tradicích a zvycích a některé bylo možno i vyzkoušet. První třídy přejí všem krásné Vánoce :-).

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Kdyby ses mohl(a) rozhodnout, který čas by měl trvale platit: