Tvorba našich malířů

Žáci 9. ročníků si volí z nabídky dva volitelné předměty.
Jednu hodinu si volí z následující nabídky: Konverzace v anglickém jazyce (práce s časopisem, zlepšení poslechu, konverzace o jídle, počasí, volném čase, svátků … anglicky mluvících zemí),  Práce s textem, příprava časopisu a  Tvořivá matematika (zaměřená na rozvoj logického myšlení s využitím matematických her, matematických úloh z běžného života (oblast geometrie a finanční matematiky)

Druhou hodinu z nabídky:  Sportovní hry (náplň – florbal, odbíjená apod.),  Olejomalba a jiné malířské techniky a  Sportovní hry (náplň – florbal, košíková apod.).

Podívejte se jaké obrazy vytvořili žáci v tomto roce. 1. část naleznete ZDE nebo TADY.

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Kdyby ses mohl(a) rozhodnout, který čas by měl trvale platit: