Talent roku 2014 na Klicperce?

Soutěž má za cíl podpořit zájem škol, jejich žáků a dětí o sport, motivovat je k vlastním sportovním aktivitám a pěstovat v nich soutěživost a hrdost na vlastní výkony.

Princip soutěže

Účastníci se do soutěže registrují zasláním vyplněné přihlášky, která je umístěna na adrese www.talentroku.cz nebo na www.facebook.com/talentroku. Po zaregistrování se do soutěže mohou soutěžící zvýšit své šance na výhru a doložit oprávněnost přihlášky vložením sportovních příspěvků (foto, video) na facebookový profil soutěžewww.facebook.com/talentroku či je zaslat na email soutez@talentroku.cz.

Po úvodních měsících soutěže, kdy proběhne přihlašování, se budou konat ve všech krajích České republiky záživná sportovní odpoledne pro všechny registrované do soutěže Talent roku 2014. Na tuto akci, která nese název Sportovní den s Talentem, budou tedy pozváni všichni přihlášení soutěžící a budou zde mít prostor pro předvedení jejich talentu v akci. Výsledky z těchto krajských kol pak poslouží jako jedno z hodnotících kritérií pro odbornou porotu soutěže, která určí, kdo se stane Sportovním talentem roku 2014. Více o Sportovním dnu s Talentem zdewww.talentroku.cz/Sportovni-den-s-Talentem

 Soutěžní kategorie

Mladý talent – žáci 1. – 4. třídy, neregistrovaní v žádném sportovním svazu

Mladý talent – žáci 1. – 4. třídy, registrovaní ve sportovním svazu

Mladý talent – kolektiv žáků 1. – 4. třídy, neregistrovaní v žádném sportovním svazu

Mladý talent – kolektiv žáků 1. – 4. třídy, registrovaní ve sportovním svazu

Velký talent – žáci 5. – 9. třídy, neregistrovaní v žádném sportovním svazu

Velký talent – žáci 5. – 9. třídy, registrovaní ve sportovním svazu

Velký talent – kolektiv žáků 5. – 9. třídy, neregistrovaní v žádném sportovním svazu

Velký talent – kolektiv žáků 5. – 9. třídy, registrovaní ve sportovním svazu

 Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit žáci všech základních škol se sídlem na území České republiky. Dále také individuálně přihlášené děti, jejichž škola se soutěže účastnit nechce, ale ony ano.

Účastnit se mohou žáci a děti ve věku od 6 do 18 let, a to ve výše vypsaných kategoriích.

Za každou základní školu se může přihlásit libovolný počet žáků.

Přihlášení do soutěže

Účastníkem soutěže se žák či dítě stává automaticky po zaslání řádně vyplněné přihlášky.

Časový plán soutěže

1. 10. 2013 – oficiální začátek soutěže

1. 10. 2013 – 31. 3. 2014 – sběr přihlášek

1. 1. 2014 – 20. 4. 2014 – Sportovní dny s Talentem

1. 4. 2014 – 1. 5. 2014 – zpracování přihlášek

2. 5. 2014 – 13. 5. 2014 – výběr vítězů soutěže porotou

14. 5. 2014 – postupné vyhlašování vítězů soutěže

21. 5. – 27. 6. 2014 – předání cen vítězům

Porota soutěže

Pořadatel soutěže jmenuje porotu, která bude hodnotit jednotlivé nominace. Její složení bude oznámeno nejpozději do 1. května 2014.

Porota se bude skládat ze sportovců a zástupců partnerů soutěže.

Odměny

Vítězové se mohou těšit na poukazy na sportovní vybavení. Jednotlivci 3.000 korun, kolektivy 5.000 korun, škola všech vítězů (8 škol) 5.000 korun.

Pořadatel soutěže

Asociace amatérských sportů České republiky

Václavské náměstí 11

Praha 1

110 00

IČ: 22856072

Ředitel soutěže Antonín Bleša.

Podpora

Organizační podpora soutěži je poskytována pouze na adrese info@talentroku.cz.

Ostatní ujednání

Účastníci soutěže souhlasí s využitím zaslaných materiálů k propagaci projektů organizovaných Asociací amatérských sportů České republiky.

Účastí v soutěži dávají soutěžící pořadateli souhlas k využití získaných údajů pro obchodní účely této organizace.

Vymáhání účasti nebo výhry v soutěži právní cestou je vyloučeno.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže každého, kdo poruší pravidla soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo měnit tato pravidla soutěže, přičemž změny budou uveřejněny na webové adresewww.talentroku.cz.

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Využíváte knihobudku?