Stručné zprávy z Klicperky (březen 2008)

Před pololetním vysvědčením dostali žáci naší školy dárek ve formě vtipného divadelního představení v provedení sdružení „Učitelky hrají dětem“. V pohádce „Kterak děd Vševěd chytrost ztratil“ vystupovaly mimo jiné p. uč. P. Plecháčová a p. uč. S. Vacková.

V lednu probíhaly kurzy plavání, které byly zakončeny návštěvou Aquacentra v Hradci Králové. Žáci 2. a 3. tříd si užili všechny atrakce, které se jim zde nabízely.

Ve čtvrtek 24. ledna uspořádal Školní klub besedu s O. Macháčkem, žákem 8. B, který navštěvuje kroužek Mladí myslivci v Měníku. Seznámil posluchače se základními pravidly ochrany přírody a zajímavě vyprávěl o volně žijící zvěři. Dokázal všem, že myslivost je pro něj velkým koníčkem a v budoucnu možná i povoláním.

V únoru začaly tradiční lyžařské kurzy. Sedmáci vyjeli na týden do Velké Úpy, 3.třídy a 5.A lyžovaly v Dolním Dvoře, druháci a čtvrťáci vyrazili do Strážného. Pro ostatní třídy se konaly jednodenní výjezdy např. do Černého Dolu. Sjezdovky, běžky ani snowboardy letos určitě nezahálely.

Dne 14. února měli žáci 7. tříd možnost rozšířit si znalosti z učiva přírodopisu a získat tak erudovaný přehled o zástupcích ptáků, které je možno běžně i vzácně pozorovat v našem bližším i vzdálenějším okolí. V nové učebně přírodopisu přednášel náš bývalý žák a nadšený ornitolog Lukáš Kadava. Součástí besedy byly i tipy, kam se na výpravy za poznáním ptačí říše vypravit. Diskuze se dále dotkla oblasti krajinné ekologie, a to především změn, které mají bezprostřední vliv na výskyt ptačích druhů v našem okolí. 

K. Štočková, L. Nguyenová, J. Prokopová, které si v regionálním kole vybojovaly postup do okresního kola konverzace v anglickém jazyce, nezklamaly ani tentokrát a v konkurenci studentů z jazykových škol obsadily 4., 5. a 9. místo ve své kategorii.

Pro lepší informovanost žáků 8. a 9. ročníků připravili příslušníci Policie ČR besedu, která se bezprostředně týkala chování a trestní zodpovědnosti nezletilých. Jelikož zde nebyli přítomni učitelé, žáci brzy ztratili ostych a otázky nebraly konce. 

Cyklus zeměpisných přednášek na naší škole si získává stále více posluchačů. Zatím poslední na téma Národní parky USA, kterou si připravil Paeddr. Z. Kober, měla velký úspěch a málem nestačila místa v naší multimediální učebně.

Poslední díl ze série výchovných koncertů zaměřených na vývoj populární hudby byl tentokrát věnován regee, blues a hip hopu. 

Dne 26. února proběhlo Regionální kolo soutěže dětských recitátorů. Děvčata pod vedením p. uč. Vavřínkové byla velmi úspěšná. 1. místo v kategorii 5.–6. tř. získala P. Rudolfová, 2. místo v kategorii 7.–9. tříd K. Benešová.

Plni zážitků přišly děti domů z karnevalového veselí, které pořádala školní družina pro nejmenší žáky. Odpolednímu řádění předcházela výroba masek a převlékání do kostýmů. Pak už se jen tancovalo a soutěžilo o sladké odměny.

Ve čtvrtek 13. března 2008 se děti ze 3.B se zúčastnily projektu „Děti čtou dětem“, kdy četly pohádkové příběhy dětem z mateřských škol. 

V okresním kole soutěže anglický jazyk pro školy s rozšířenou výukou anglického jazyka se velmi dobře umístily naše žákyně Kristýna Štočková (5. místo v kategorii 6. a 7. tříd), Anh Van Nguyen (4. místo v kategorii 8. a 9. tříd) a Jiřina Prokopová (9. místo v kategorii 8. a 9. tříd).

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka některých učeben školy zde