Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd – 2021

PODÍVEJTE SE, jak jsme v pondělí 28. 6. 2021 byli svědky každoročního slavnostního vyřazení deváťáků v Jiráskově divadle.

Proslovem pana ředitele to celé začalo. Prvním kulturním vystoupením byl skvělý houslový part Radky Obešlové (9. B) za klavírního doprovodu Tomáše Zelenky.
Pak nám skvělá moderátorská dvojice Kristýna Kykalová (4. A) a Sebastian Sajkršmíd (5. A) uvedla vzpomínkovou prezentaci fotografií třídy 9. A. Pak už moderátoři pozvali absolventy na pódium. Představili je a řekli, na jakou střední školu nastoupí. Diváci mohli vidět i prezentaci fotografií z jejich dětství.
Třídní učitel Petr Mikšíček promluvil k žákům i rodičům. Ten jim poté předával pamětní listy, od ředitele školy dostali květinu a od členky Klubu přátel Klicperky dárek v podobě flash disku.
Nechyběl ani tradiční projev zástupců třídy – Aničky Dařbujanové a Honzy Mocka, kteří zhodnotili svých devět let ve škole.
Za vydatného potlesku se žáci vraceli na svá místa v hledišti. Pak už následovalo video, kdy nám žáci 9. A přiblížili rozdíl mezi výukou ve škole a doma.

V druhém hudebním vystoupení se představil Honza Mocek (9. A), který zahrál na kytaru a zazpíval.

A konečně vyřazení žáků 9. B. mělo stejný scénář – prezentace fotografií, upřímná slova třídní učitelky Hany Ryglové nejen o úspěších v „náhradní tělesné výchově“. Z prezentace, kterou si připravili, jsme se dozvěděli, kam odchází studovat. I 9. B obdržela pamětní list, květinu a flash disk. Pak následoval projev Markéty Bártové a Hanky Houdekové, který zapůsobil svým upřímným vyznáním.
I žáci 9. B si natočili video, ve kterém představovali některé vyučující.

A pak už přišlo finále. Na jeviště přišli žáci obou tříd, aby se představili závěrečnou písní, kterou si nacvičili pod vedením vyučujících hudební výchovy. Žáci odcházeli z pódia, publikum jim poděkovalo potleskem, v očích rodičů se objevovaly slzičky dojetí.

Poděkování zaslouží všichni deváťáci, vystupující, moderátoři, třídní učitelé. Za skvělý scénář, režii a velkou trpělivost při nacvičování patří výchovné poradkyni Martině Novákové.
V zákulisí pomáhal s technikou Martin Šafařík, se zajištěním chodu programu pomáhala Nikča Kryšpínová a Amálka Janečková (6. A).

Deváťáci, jsme na vás pyšní a přejeme Vám hodně osobních i studijních úspěchů.
vedení školy

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov