Složení školské rady

Na základě zákona 561/2004 vznikla 25. října 2005 na naší škole Školská rada, která se stává díky svému složení (3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci rodičů a 3 zástupci učitelů) výrazným pomocníkem vedení školy ke zlepšení kvality školy. Rada schvaluje, projednává dokumenty školy, vyjadřuje se ke všem problémům školy.

Předseda: p. Němec (rodič)

Místopředseda: Mgr. Roman Polda (pedagog)

členové:

  • p. Hruška (jmenován zřizovatelem)
  • p. Kohoutová (pedagog)
  • p. Kopecká (pedagog)
  • p. Musilová (rodič)
  • p. Novotná (rodič)
  • p. Omastová (jmenovaná zřizovatelem)
  • p. Štoček (jmenován zřizovatelem)

Případné podněty k činnosti školské rady je možné podávat na skolskarada@klicperka.cz.

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka některých učeben školy zde