Volby do školské rady

Na třídních schůzkách dne 17. dubna 2018 proběhla volba zákonných zástupců do školské rady. Navrženými kandidáty na členy školské rady byli: Oldřich Forman (získal 46 hlasů), Magda Jirešová (získala 53 hlasy), Veronika Kořínková (136 hlasů), Štěpánka Mocková (136 hlasů) a Hana Pospíšilová (108 hlasů). Celkem bylo odevzdáno 171 platných hlasovacích lístků.

Školská rada je volena na tříleté období a bude pracovat ve složení:

– zvolení zástupci zákonných zástupců: Veronika Kořínková, Štěpánka Mocková, Hana Pospíšilová;

– zástupci jmenovaní zřizovatelem: Jana Kandoussi, Martin Kloz, Matěj Novotný;

– zvolení zástupci pedagogických pracovníků: Alena Ducháčková, Milan Prokop, Pavlína Zmítková.

Zahajovací schůze školské rady se bude konat v měsíci květnu 2018.

 

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC