Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd – 2019

Ve čtvrtek 27. 6. 2019 jsme jako každoročně byli svědky slavnostního vyřazení deváťáků v Jiráskově divadle. Režiséry dopoledne byli hlavně žáci 9. tříd za vydatné pomoci třídních učitelek Jany Dymešové a Ireny Doležalové. Scénaristkou a režisérkou celého programu byla výchovná poradkyně pro 2. stupeň Martina Nováková. (FOTO ze ZÁKULISÍ i VYSTOUPENÍ).

Proslovem pana ředitele to celé začalo. Malá noční hudba s vlastním textem Pavlíny Strnkové v podání chlapecké části deváťáků a doplněná dalšími zvukovými efekty zahájila kulturní vystoupení, která si letos připravili sami deváťáci. Adélka Šmatolánová se svým tanečním vystoupením s pompony ukázala, že patří ke špičce ve své kategorii.
Zvolnění přišlo při vzpomínkové prezentaci fotografií třídy 9. A. Pak už moderátoři Katka Lingrová s Markem Valentou (8.B) zvali absolventy na pódium. Představili je a řekli, na jakou střední školu nastoupí.
Nejprve proslov k deváťákům pronesla třídní učitelka Irena Doležalová. Ta jim poté předávala pamětní listy, od ředitele školy dostali květinu a od členky Klubu přátel Klicperky dárek v podobě flash disku.
Nechyběl ani tradiční projev zástupců třídy – Anety Mikulkové a Filipa Kubína, kteří zhodnotili svých devět let ve škole.
Za vydatného potlesku se žáci vraceli do svých lavic. Na pódiu zůstala jen Pavlína Hanušová, která předvedla skvělé hudení vystoupení se svým oblíbeným saxofonem.
V programu dostaly prostor pro své vystoupení i dívky. Ten s nimi secvičila Pavlína Zmítková. A byly to super letní hitovky. „Cvičitelka“ mohla být na ně pyšná, protože zatančily, jak nejlépe uměly.
A konečně vyřazení žáků 9. B. Mělo stejný scénář – prezentace fotografií, upřímná slova třídní učitelky Jany Dymešové s tématem TIMEWORK, vyřazení žáků s prezentací, kterou si sami připravili a pak projev Lídy Kutilové a Ondry Smotlachy, který zapůsobil svým upřímným vyznáním.
Vrcholné vystoupení bylo v podání dívek z 9. A třídy: Linda Macháčková (zpěv), Karolína Kulichová (zpěv), Aneta Nosková (ukulele), Pavlína Hanušová (kachón) a Mája Pospíšilová (tamburína). Obrovský potlesk odměnil jejich profesionální vystoupení.
A pak už přišlo finále. Na jeviště přišli žáci obou tříd, aby se představili závěrečnou písní, kterou si otextovali a nacvičili pod vedením vyučujících hudební výchovy. Žáci odcházeli za zvuků písně Raketou na Mars a publikum jim poděkovalo potleskem a v jejich očích se objevovaly slzičky dojetí.

Poděkování zaslouží všichni deváťáci, vystupující, moderátoři, třídní učitelky Jana Dymešová a Irena Doležalová. Za skvělý scénář, režii a velkou trpělivost při nacvičování patří Martině Novákové. V zákulisí pomáhali s technikou osmáci Matyáš Hercík, Sebastian Horák a se zajištěním chodu programu Nikča Ortová a Nela Vaníčková.
Deváťáci jsme na vás pyšní a přejeme Vám hodně osobních i studijních úspěchů.
vedení školy

Za pořízení fotografií patří díky Pavlíně Zmítkové

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov