Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd – 2013

FOTOGRAFIE Z VYŘAZENÍ.
Ve čtvrtek 27. 6. 2013 jsme v Jiráskově divadle sledovali vyřazení deváťáků. Režiséry dopoledne byli hlavně žáci 9. A za vydatné pomoci Pavlíny Strnkové a třídní učitelky Veroniky Saidlové.

Mažoretky Tereza a Veronika Větrovských zahájily celou slavnost. Pak už nastoupila moderátorská dvojice sourozenců Pospíšilových Marušky (3.A) a Vendy (1.A). Pozvali na jeviště ředitele školy Miroslava Janouška, který měl úvodní proslov. Dvě písničky Radostného Plecháčku publikum příjemně naladily. Pak už následovala prezentace fotografií, které byly z různého období školní docházky.
Dynamická melodie pozvala deváťáky na jeviště. Ti vyzvali třídní učitelky Veroniku Saidlovou a Jarmilu Kubánkovou (třídní učitelka 8. B, která se spojila v 9. ročníku s 8. A), aby k nim promluvily.
Pak už následovalo představení absolventů školy, se kterými se loučila třídní učitelka, ředitel školy a zástupce Klubu přátel Klicperky. Jakub Fichtner, Lenka Nováková a Dana Vávrová ve svém proslovu zhodnotili školní léta a poděkovali nejen stávajícím učitelkám, ale i těm, kteří je provázeli 1. stupněm.
Vše provázela prezentace, kterou si žáci sami připravili.

Ještě jednou nastupil s písničkami Radostný Plecháček a nejmladší členka sboru Nela Vaníčková za všechny poděkovala děvčatům 9. tříd za jejich účinkování ve sboru.

Pak přišlo překvapení v podobě zfilmované pohádky O dvanácti měsíčkách, kde se představili opět absolventi. V hodině hudební výchovy nacvičili a ve volném čase pod vedením režisérky Pavlíny Strnkové natočili ( upřesnění – pan Honzík natočil).
Poslední pohádkové tóny byly výzvou k závěrečnému nástupu žáků na jeviště. Společná písnička a poděkování p. Strnkové za režii pohádky. A pak už KONEC …

Poděkování patří i Vítku Vaníčkovi, který bezvadně obsluhoval prezentace žáků v zákulisí a dále Matěji Kebortovi, který obsluhoval veškerou divadelní techniku.

Deváťáci přejeme Vám hodně osobních i studijních úspěchů a dokázali jste, že jste na další životní dráhu dobře připraveni.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov