Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd

Ve čtvrtek 26. 6. 2014 jsme v Jiráskově divadle sledovali vyřazení deváťáků (FOTO). Režiséry dopoledne byli hlavně žáci 9. tříd za vydatné pomoci Pavlíny Strnkové, Martiny Havlíkové a třídních učitelek Ireny Doležalové a Jany Dymešové.

Ukázka z pohádky loňských deváťáků přivedla na jeviště jednoho z „herců“, absolventa a letos moderátora Jakuba Fichtnera. Ten pozval první vystupující žákyni 9. B Dorotku Beňovou, která předvedla svůj um při hře na kytaru. Pak nás svým kouzlením překvapil Vítek Chlád, taktéž žák 9. B třídy.
Po prezentaci fotografií ze života 9. A třídy dynamická melodie pozvala deváťáky na jeviště. Pak už Kuba vyzval třídní učitelku Irenu Doležalovou, která se s žáky loučila fotbalovou terminologií.
Následovalo představení absolventů školy Jakubem a i prezentací, kterou si žáci připravili. Pamětní listy předávala třídní učitelka, ředitel školy předal květinu a zástupce Klubu přátel Klicperky Ilona Novotná jim předala dárek v podobě flash disku.
V proslovu Karolíny Očenáškové a Filipa Kořínka bylo zhodnocení jejich docházky a vzpomínky na školní léta. Společná písnička jejich vyřazení ukončila a budoucí absolventi se usadili do svých sedadel. Tma v sále a na rozzářeném plátně se objevila video show z jejich školního života doplněná písničkami.
V mezihře zazpívali žáci Radostného Plecháčku a s absolventkami se loučila jedna z nejmladších členek sboru Karin Vanessa Pataki. Dívky dostaly kytičku a dárek za všechnu práci a vystoupení.
Karatistka Barbora Kazdová nám pak předvedla ukázku svého umu.
Další pozvání a dojemná písnička přivedla na jeviště 9. B třídu, jejichž slavnostní vyřazení mělo podobný scénář.
Pamětní listy předávala třídní učitelka Jana Dymešová, dárek od Klubu přátel Klicperky předal předseda Martin Kloz. Za 9. B se proslovu ujala Andrea Novotná a Martin Sehnoutek, kteří shrnuli vzpomínky na svoje školní léta. Po společně zazpívané písničce se žáci usadili na svá místa. Následovalo videoukázka, která byla s vtipně nastříhanými událostmi ze života třídy.
Závěrečné slovo si vzal ředitel školy Miroslav Janoušek, který se rozloučil s žáky a poděkoval za spolupráci rodičům. Ten vyzval k poslední závěrečné písničce všechny žáky.
A pak už KONEC …

Poděkování patří i všem v zákulisí za skvělou pomoc a dále Matěji Kebortovi, který obsluhoval veškeré ozvučení.

Deváťáci přejeme Vám hodně osobních i studijních úspěchů a dokázali jste, že jste na další životní dráhu dobře připraveni.

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka některých učeben školy zde