Slavnostní přivítání prvňáčků 2019

PODÍVEJTE SE na snímky dětí ze slavnostního přivítání prvňáčků v Jiráskově divadle v pondělí 2. září 2019. Na děti se těšily třídní učitelky v 1. A Lenka Králíčková a v 1. B Zuzana Pípová. Ty je spolu s vedením školy a vychovatelkami ze školní družiny 1. tříd Hanou Kopeckou a Petrou Ryplovou přivítali na jevišti. Třídní učitelky jim předaly upomínkové listy, ředitel školy dárky od Krajského úřadu v Hradci Králové a vzpomínkou na první školní den bude i odznáček od vychovatelek.
Po přivítání v divadle se děti přesunuly do tříd se svými rodiči a pod vedením třídních učitelek.
Všem prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo a rodičům hodně trpělivosti a radosti z jejich dítek.

Virtuální prohlídka