Výchovné poradenství – 2013-2014

Výchovný poradce pro 1. stupeň – Kateřina Němečková (katerina.nemeckova@klicperka.cz)

Výchovný poradce pro 2. stupeň – Martina Havlíková (martina.havlikova@klicperka.cz)

Preventista sociálně patologických jevů – Hana Ryglová (hana.ryglova@klicperka.cz)

školní psycholožka – Eva Marie Podaná (eva-mariepodana@seznam.cz)

Konzultace – kdykoli po telefonické domluvě – telefon 495 490 345.

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Kdyby ses mohl(a) rozhodnout, který čas by měl trvale platit: