Školní psycholožka

Mgr. Eva Marie Podaná je naší školní psycholožkou. Pomáhá žákům zvládat své školní nebo osobní problémy a rodičům i učitelům najít optimální řešení se vzděláváním i výchovou dětí. Její působení je i preventivní, abychom předešli vztahovým problémům ve třídních kolektivech, v případě nastalých konfliktů je pomoci vyřešit atp.
Ve škole je každé úterý a rozvrh činností připravuje podle potřeby výchovná poradkyně Lenka Vopálková. Ráno od 7.30 do 7.55 hodin a o velké přestávce ji mohou navštívit rodiče i žáci bez objednání.
Kontakt:
e-mail: eva-mariepodana@seznam.cz
telefon: 777 285 118

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Využíváte knihobudku?