Školní psycholožka – 2015

ACHATPaedDr. Anna Chaloupková bude naší školní psycholožkou i pro tento školní rok 2015-2016.
Cílem práce školní psycholožky je pomáhat žákům zvládat jejich školní nebo osobní problémy. Zároveň je k dispozici učitelům a rodičům, kdy společně mohou hledat optimální řešení ve vzdělávacích i výchovných procesech. Neméně důležitou složkou její činnosti je i působení preventivní při předcházení vztahovým problémům ve třídních kolektivech.
Ve škole bude každé úterý a rozvrh činností bude podle potřeby připravovat výchovná poradkyně Martina Havlíková
Ráno od 7.30 do 7.55 hodin a o velké přestávce ji mohou navštívit rodiče i žáci bez objednání.
Kontakt: e-mail: info@achat.cz
ACH_v

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov