Školní družina a školní klub na Klicperce

Kvalitní náplň volného času před vyučováním a odpoledne před odchodem žáků domů zajišťují na naší škole tři oddělení školní družiny a školní klub.
První oddělení školní družiny slouží prvňáčkům a vede ho paní vychovatelka Hana Kopecká, v dalším se o druháky stará Petra Ryplová a třeťáci mohou navštěvovat třetí oddělení, vedené Janou Kovalskou. Školní klub slouží žákům čtvrtých až devátých tříd a je otevřen stejně jako školní družina od 6.30 do 16.00 hod.
Jak tráví děti čas ve školní družině nebo klubu? Věnují se různým zájmovým, estetickým, přírodovědným, sportovním i odpočinkovým aktivitám. Za příznivého počasí pobývají venku na školním hřišti. A co když přijde sychravý podzim? Vyrábějí halloweenské příšerky a dýňáky, pletou košíky z novin, nebo se učí vařit. Před Vánocemi se chystají na pečení perníčků a vyrábění dárečků.
Školní klub úzce spolupracuje s Parlamentem Klicperky a společně se podílejí na různých akcích: na výtvarných soutěžích, plavání v Hořicích, školním karnevalu, oslavě Dne dětí, soutěži v kreativním tvoření ze stavebnice Merkur a mnoha dalších.
Všechna tři oddělení jsou vybavena odpovídajícím nábytkem a společenskými hrami. Školní klub také nabízí stolní fotbal a kulečník. Prostory školní družiny máme rozděleny na část klidovou, s kobercem a herními kouty, a na část pro pohybové aktivity. Školní družina může také využívat ostatní prostory školy – tělocvičnu, cvičnou kuchyňku nebo učebnu počítačů.
A na závěr zbývá odpovědět na otázku, co je naším hlavním cílem. Zaujmout děti pestrou škálou činností a společně s rodiči se podílet na výchově, přitom se snažit respektovat jejich individualitu a potřeby, naučit je mnoha dovednostem a schopnostem, které jsou důležité pro běžný život.

Hana Kopecká, oddělení školní družiny 1. tříd

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Využíváte knihobudku?