Školní družina 1. tříd – ZÁŘÍ 2021

PODÍVEJTE SE, jak jsme trávili měsíc září ve školní družině 1. tříd.

Tématem prvního týdne byla „Naše školní družina“, kdy jsme poznávali prostředí ŠD, hráli různé seznamovací hry, povídali si o slušném chování k sobě navzájem a o správné hygieně.

V druhém týdnu jsme se věnovali „Cestě do školy“. Povídali jsme si o bezpečném chování na chodníku, při přecházení silnice a ujasňovali si pravidla cesty do školní jídelny.

„U nás doma“ bylo tématem třetího školního týdne, kdy jsme si povídali o rodině, o tom jak trávíme svůj volný čas s rodiči a sourozenci, jak se k sobě navzájem chováme a s čím doma pomáháme.

Poslední zářiový týden jsme poznávali „Obec, v níž žijeme“, kdy jsme se seznamovali s různými významnými místy a památkami v Novém Bydžově.

Celý měsíc jsme se věnovali i tvoření – skládání veselých zvířátek z papíru, stříhání a lepení podzimních květin nebo zdobení prvních písmen našeho jména. Samozřejmě jsme trávili spoustu času i venku na školním hřišti, kde jsme sbírali kaštany, hráli různé hry, pořádali jsme soutěž v kreslení křídami na chodník, stavěli stavby z písku a vyzkoušeli jsme nové koloběžky.

Vychovatelky ŠD 1. tříd

Pavlína Zmítková a Jindra Ryglová

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov