Sex, AIDS a vztahy – beseda pro osmáky

Tento týden byl vyhlášen týdnem boje proti AIDS, a tak naši školu navštívil pan Radek Pospíšil, ze sdružení ACET, který si pro žáky osmé třídy připravil zajímavou přednášku na téma „Sex, AIDS a vztahy“. Cílem bylo povzbudit a vést žáků k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů, uvědomili si hrozbu nemoci AIDS. Přednáška byla interaktivní, pro žáky velmi přínosná i díky skvělému lektorovi, který je dokázal vhodnými příklady ze života zaujmout.

hana Ryglová, metodik prevence

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Využíváte knihobudku?