Setkání rodičů a žáků 9. ročníku se zástupci SŠ a SOU

Setkání rodičů a žáků 9. ročníku se zástupci středních škol a středních odborných učilišť se uskuteční ve čtvrtek 3. 11. 2016. Program bude rozdělen do dvou částí. V 15:30 se sejdeme v učebně fyziky (1. patro), kde budou rodiče seznámeni s průběhem přijímacího řízení s ohledem na změny školského zákona s platností od září 2016. Od 16 hodin se pak rodiče se žáky mohou věnovat individuálním pohovorům se zástupci SŠ a SOU z Hradecka a okolí. Setkání se mohou zúčastnit i rodiče žáků 8. ročníků, aby se předběžně informovali o možnostech dalšího studia.

Martina Nováková, výchovný poradce

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC