Setkání pro rodiče a žáky se zástupci SŠ

ZŠ V. Kl. Klicpery a ZŠ Karla IV. pořádají společné SETKÁNÍ RODIČŮ 8. a 9. ROČNÍKŮ SE ZÁSTUPCI STŘEDNÍCH ŠKOL.
Kdy: ve čtvrtek 7. listopadu 2019.
Program:
16:00 – 16:30 – schůzka výchovného poradce s rodiči – seznámení s průběhem přijímacího řízení, důležité termíny, změny v přijímacím řízení apod. Schůzka proběhne v učebně fyziky na naší škole (1. patro), poté následuje druhá část od 16:30 – společně se přesuneme do Malého sálu Jiráskova divadla, kde proběhne setkání se zástupci středních odborných škol, středních odborných učilišť a gymnázií z Hradecka a Jičínska – možnost informovat se o podmínkách studia, o uplatnění absolventů, různých kurzech, stipendiích apod.

Martina Nováková
výchovný poradce ZŠ V. Kl. Klicpery

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC