Schůze představenstva Klubu přátel Klicperky

1) Poděkování za pomoc při přípravě bálu a za tombolu všem rodičům;
2) Informace o výběru a použití příspěvku KPK a stav poklady;
3) Oceňování mimořádně úspěšných žáků;
4) Chystané akce – pořádané KPK (a) Pochod na Hrádek – 10. května 2014, b) Rozloučení s žáky 9. tříd);
5) Další pořádané regionální soutěže (a) Poznávání živočichů, b) Poznávání rostlin, c) 10. ročník NB streetbalového turnaje – 31. 5. 2014, d) Míčový víceboj, e) Sportovní den pro 1. stupeň);
6) Občanský zákoník;
7) Ředitelské volno – 2. a 9. května 2014 („hlídání “dětí zajišťuje DDM NB (nemusí se přihlašovat) – 2. 5. Předtáborové hraní, 9. 5. Hry, pro přihlášené Dinopark Praha;
8) Upozornit na výskyt vší;

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Využíváte knihobudku?
sýkora koňadra

Během víkendu 4. až 5. května se v budce s kamerkou, kterou provozuje ve svém areálu Základní škola Bezručova v Hradci Králové, vylíhla krásná ptáčátka sýkorek koňader. Video z budky je nonstop vysíláno na serveru Youtube. Přímý přenos zde