Schůze představenstva Klubu přátel Klicperky (KPK)

Schůze představenstva KPK se konala dne 19. 11. 2013, v 15.15 hodin.
Program:
1) Informace o výběru a použití příspěvku KPK
2) Výběr členského příspěvku na tento školní rok (návrh jako loni 200 Kč) a jeho rozdělení
Pravidla: platí se za rodinu (do seznamu doplnit jméno sourozence a třídu). Od rodičů vybrat příspěvky a odevzdat třídnímu učiteli ještě dnes. Příspěvky možno zaplatit u třídních učitelů další dny.
Příspěvky se používají (lyžařské kurzy, adaptační pobyt žáků 1. a 6. tříd, lyžařské a plavecké kurzy, soutěže, kulturní a sportovní akce, zájezdy, oceňování žáků v soutěžích, poukázka na filmové představení pro vyznamenané žáky apod.).
1. třídy Pobyt na poznávací akci 7000 Kč
2. a 3. třídy Plavání 7000 Kč
6. třídy Adaptační pobyt 7000 Kč
7. třídy Lyžařský kurz 7000 Kč
9. třídy Rozloučení 120 Kč/žáka
Odměna pro žáky s vyznamenáním za II. pololetí – vstupenka na filmové představení
3) Chystané akce – Rockový bál, Pochod na Hrádek
4) Organizační příprava bálu: termín 21. března 2014 – Lucie Bradnová a dobrovolníci
5) Žádost o příspěvky do tomboly – rodiče školy (pivo, víno, salámy, vajíčka, cibule, … popřípadě další sponzory
6) Náměty a připomínky
7) Zpráva ČŠI

Seznam zástupců jednotlivých tříd:
třída zástupce
1. A Jana Krejčová
1. B Olga Čiháková
1. B Monika Žibrúnová
2.A Petra Hudcová
2.A Štěpánka Mocková
2.B Pavlína Herčíková
3.A Monika Vaníčková
4.A Petr Pospíšil
5.A Martin Kloz
5.A Lucie Bradnová
5.B Radim Pechar
6.A Ivana Pešková
6.B Ing. Dominika Rouhová
6.B Milan Zítko
7.A Jana Pánková
7.B Zuzana Svěcená
8.A Jarmila Uhrová
9.A Jitka Vojtašová
9.B Ing. Ilona Novotná

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Využíváte knihobudku?
sýkora koňadra

Během víkendu 4. až 5. května se v budce s kamerkou, kterou provozuje ve svém areálu Základní škola Bezručova v Hradci Králové, vylíhla krásná ptáčátka sýkorek koňader. Video z budky je nonstop vysíláno na serveru Youtube. Přímý přenos zde