Sběr tříděného odpadu 2013–2014

• Starý papír (noviny, časopisy, kartony…) – kontejner na zadním dvoře školy
• PET lahve – kontejnery na zadním dvoře školy
• Pomerančová kůra (pouze loupaná a dobře usušená, bez škůdců) – okno v 1. mezipatře hlavní budovy školy (u šatny učitelů)
• Víčka z plastových lahví – červená nádoba na zadním dvoře školy
Pravidla:
 Hmotnost sběru popř. počet kusů nahlaste třídním učitelům (1. stupeň) nebo sběrovým referentům (2. stupeň)!
 Sběr kaštanů a žaludů bude vyhlášen v průběhu podzimních měsíců.
 Vyhlášení nejúspěšnějších třídních kolektivů a nejlepších jednotlivců za 1. pololetí proběhne před vánočními prázdninami.
 Dodržujte pořádek kolem kontejnerů a pravidla třídění!
 Případné dotazy zodpoví p. uč. Doležalová

Virtuální prohlídka