SBĚR KAŠTANŮ a ŽALUDŮ zahájen

SBĚR KAŠTANŮ a ŽALUDŮ je zahájen od středy 3. října 2018.
– kaštany vysypte do připraveného kontejneru na školním dvoře (! nevhazujte v obalech);
– žaludy položte v pevných obalech vedle kontejneru na kaštany (! NE v papírových obalech)
– hmotnost sběru nahlaste třídním učitelům (1. stupeň) nebo sběrovým referentům (2. stupeň);
– sběr je časově omezen (o ukončení budete včas informováni).
Leták kaštany

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Kdyby ses mohl(a) rozhodnout, který čas by měl trvale platit: