Regionální soutěž v poznávání živočichů

POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA a SEZNAM ŽIVOČICHŮ  na regionální přírodovědnou soutěž
v poznávání živočichů
(pro 2. stupeň ZŠ)
ve čtvrtek 10. dubna 2014 od 8 hodin
ve 2. patře budovy školy.
Kategorie:
I. kategorie 6. – 7. třídy
II. kategorie 8. – 9. třídy
Vybrané živočišné druhy budou z 80 % odpovídat přiloženému seznamu.
Případné dotazy týkající se soutěže zodpoví Mgr. Irena Doležalová na tel. č. 495 490 345.
Přihlášky zasílejte do úterý 8. 4. 2014:
na e-mailovou adresu: irena.dolezalova@klicperka.cz
nebo poštou na adresu ZŠ V. Kl. Klicpery 561, 504 01 Nový Bydžov.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC