Regionální soutěž v poznávání minerálů

Ve spolupráci se ZŠ Hlušice pořádáme regionální PŘÍRODOVĚDNOU SOUTĚŽ v poznávání minerálů
(pro 1. a 2. stupeň ZŠ)

ve čtvrtek 19. června 2014 od 8 hodin ve 2. patře budovy školy.

Kategorie:

I. kategorie 1. stupeň
II. kategorie 2. stupeň

Přiložený seznam minerálů a hornin je orientační.

Případné dotazy týkající se soutěže zodpoví
Mgr. Irena Doležalová na tel. č. 495 490 345 nebo 608 922 567,
Mgr. Jana Janoušková na tel. č. 495 483 418

Přihlášky zasílejte do pondělí 16. 6. 2014:
na e-mailovou adresu: jana61janouskova@seznam.cz
nebo poštou na adresu ZŠ a MŠ Hlušice, Hlušice 144, 503 56.

Orientační seznam minerálů, hornin a zkamenělin naleznete ZDE

Virtuální prohlídka