Regionální soutěž Novobydžovská klávesnice 2019

PODÍVEJTE SE, jak Gymnázium, SOŠ a VOŠ v Novém Bydžově uspořádala ve středu 20. listopadu 2019 již 10. ročník regionálního kola soutěže v klávesnicové gramotnosti za účasti 27 soutěžících ze 6 základních škol a odpovídajících tříd gymnázia našeho regionu (soutěžili i žáci z Gymnázia Vrchlabí). Žáci porovnali svou dovednost v psaní na klávesnici ve 4 disciplínách: 30minutový opis v programu ZAV, pětiminutovka, retro psaní na psacích strojích a skládání klávesnice na čas.
Naši školu reprezentovali žáci z 9. tříd: Nikola Hanušová, Matyáš Hercík, Kateřina Lingrová, Lina Mrzenová a Marek Valenta.
V 30minutovém postupu v programu ZAV se nejvíce dařilo Marku Valentovi a Matyáši Hercíkovi a skončili na 6. a 7. místě.
V 5minutovém opisu Marek Valenta posbíral stříbrnou medaili, 4. místo patřilo Kateřině Lingrové, 6. pořadí Matyáši Hercíkovi, 10. místo Nikole Hanušové a 12. skončila Lina Mrzenová.
V celkovém pořadí patřilo našemu týmu krásné 2. místo.
Poděkování všem zúčastněným za pěkné umístění a reprezentaci školy.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC