Radostný Plecháček zpívá pro radost …

Zpívají děti rády? Když bychom hodnotili podle počtu docházejících dětí do Malého Radostného Plecháčku (50 dětí z MŠ a ZŠ) a Radostného Plecháčku (20 dětí ze ZŠ) musíme odpovědět ANO. Že se spousta hodin strávených na zkouškách a víkendových soustředěních vyplatila, mohli posoudit posluchači například na FOTO.

– Adventu na zámku ve Sloupně 30.11. 2014
– Fišerově Bydžově 6. 9. 2014
– Martinském jarmarku 15. 11. 2014
– Mikuláši na Rynku 5. 12. 2014
– Vystoupení na klubu seniorů 28. 11. 2014
– Mikulášské šou v Jiráskově divadle 7. 12. 2014
– Otevřené bramborové škole 23. 10. 2014

Poděkování za práci s dětmi, výběru zajímavých písniček a režii vystoupení patří Pavlíně Strnkové, Marušce Bičišťové za pomoc při práci s dětmi a nápady na vystoupení a potom rodičům, kteří děti na vystoupení připraví i odvezou. Poděkování patří zejména Radce Janečkové, která je věrnou pomocnicí.

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Využíváte knihobudku?
sýkora koňadra

Během víkendu 4. až 5. května se v budce s kamerkou, kterou provozuje ve svém areálu Základní škola Bezručova v Hradci Králové, vylíhla krásná ptáčátka sýkorek koňader. Video z budky je nonstop vysíláno na serveru Youtube. Přímý přenos zde