Radostný Plecháček zpívá pro radost …

Zpívají děti rády? Když bychom hodnotili podle počtu docházejících dětí do Malého Radostného Plecháčku (50 dětí z MŠ a ZŠ) a Radostného Plecháčku (20 dětí ze ZŠ) musíme odpovědět ANO. Že se spousta hodin strávených na zkouškách a víkendových soustředěních vyplatila, mohli posoudit posluchači například na FOTO.

– Adventu na zámku ve Sloupně 30.11. 2014
– Fišerově Bydžově 6. 9. 2014
– Martinském jarmarku 15. 11. 2014
– Mikuláši na Rynku 5. 12. 2014
– Vystoupení na klubu seniorů 28. 11. 2014
– Mikulášské šou v Jiráskově divadle 7. 12. 2014
– Otevřené bramborové škole 23. 10. 2014

Poděkování za práci s dětmi, výběru zajímavých písniček a režii vystoupení patří Pavlíně Strnkové, Marušce Bičišťové za pomoc při práci s dětmi a nápady na vystoupení a potom rodičům, kteří děti na vystoupení připraví i odvezou. Poděkování patří zejména Radce Janečkové, která je věrnou pomocnicí.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov