Radostný Plecháček – 10 let

Radostný Plecháček 2003 – 2013.

Přijde nový žáček do pěveckého sboru, neumí otvírat pusu, držet rytmus a intonaci. Pokud slyší víc než jeden hlas, neudrží melodii. Začne pěvecký sbor pravidelně navštěvovat a dělá velké pokroky. Po několika letech práce dokáže zpívat intonačně čistě i rytmicky přesně. Pomocí hlasových cvičení upevňuje hlavový tón a pěvecký postoj a dokáže se orientovat ve vícehlasých písních. Jenomže vše končí a naši zpěváci odcházejí na střední školy a sbormistr může začínat znovu a to je velká škoda.
Žáci, kteří pěvecký sbor navštěvují, rozvíjí svůj hudební, divadelní a pohybový talent a zapojují se do různých společenských a divadelních aktivit v době svého volného času. Prezentují své schopnosti a dokáží při svých vystoupeních zaujmout nejenom rodiče, ale i širokou veřejnost. Každoročně koncertují, vystupují na divadelním jevišti a ztvárňují role při divadelních hrách a akademiích pořádaných naší školou. Během desetiletého působení se můžeme pochlubit spoluprací s mnoha hudebními tělesy, což je pro mladé zpěváky vždy velkým hudebním zážitkem.

V letošním školním roce dokonce vznikl Malý Radostný Plecháček pro děti od 3 let, který bude pokračovat a ve svých řadách rád uvítá další nové zájemce.

z činnosti Radostného Plecháčku od roku 2003
Zahajovali jsme různé akce školy a zpívali na dnech otevřených dveří, na vánočním rozjímání Klicperky, na paragrafu a na slavnostním loučení s devátými třídami, na koncertech ke Dni matek. Nahráli jsme CD k pohádce Zlatovláska a druhé pro pořad Miss Královny věnných měst se zpěvákem Petrem Mukem. Vánoční koncerty s námi připravila kapela Melodybrass, vokální seskupení Blue Flowers i žákovský dechový orchestr se sborem Janihlásky ze ZUŠ v Chlumci nad Cidlinou. K Vánocům patřili také čerti, andělé, sobi i duchové ve všech čtyřech úspěšných akademiích a jako čerti a andělé jsme vystupovali na Masarykově náměstí při akci Mikuláš na Rynku. Děti účinkovaly i v pohádkách Lotras Buriburda a ve Sněhurce, zvířátkách a sedmi mužíčkách. Potěšili jsme několikrát Klub seniorů ze Skřivan i z Nového Bydžova. Zpívali jsme na festivalu Fišerův Bydžov a spolupracovali s dechovou kapelou Skleněnka. Jako sbor Alexandrovek jsme si vyzkoušeli ruštinu za doprovodu pana Radka Šepse i pana Jiřího Vacka a společně s nimi jsme připravili i jarmareční program plný kramářských písní. V rámci festivalu Královéhradeckých slavností sborového zpěvu v Hradecké Filharmonii jsme se zapojili do projektu Studánka Rubínka Jiřího Pavlici. Repríza s kapelou Hradišťan se uskutečnila i v Novém Bydžově. Užili jsme si vánoční koncert a zpívání s kapelou Nezmaři. Navázali jsme spolupráci s pěveckým sborem Úsmev z partnerského města Brezna, s kterým jsme měli několik koncertů u nás i na Slovensku. V letošním roce proběhl již VII. ročník dětského sborového setkání v Jiráskově divadle, který pravidelně pořádáme.

Pokud žákům umožním vystoupit a prezentovat se na veřejnosti, je jejich aktivita a čas, který tráví na zkouškách odměněn potleskem a radostí posluchačů.
Děkuji všem zpěvákům Radostného Plecháčku za aktivní práci ve sboru, za všechny zkoušky a soustředění a hlavně za jejich zpívání. Přeji všem pohodové prázdniny plné zážitků a radosti.
V září se na vás těší Pavlína Strnková

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov