První pomoc ve třídě 4. A

V pondělí 12. května 2014 žáci 4. tříd absolvovali velmi poučnou a důležitou přednášku o první pomoci a seznámili se s prací rychlé záchranné služby (RZS). A teď již děti znají důležitá telefonní čísla, zásady srdeční masáže, poznali defibrilátor a spoustu dalších potřebných vědomostí a dovedností.

Velké díky za odborný, vstřícný a vskutku pedagogický přístup pana Lukáše Verfla.

Třída 4. A hodnotí přednášku známkou 1*.

Soubory ke stažení

Žádost o uvolnění z předmětu (Tv,...) pdf

Žádost o uvolnění z vyučování (více dní - rekreace,...) pdf

Žádost o uvolnění z průběhu vyučování (odchod žáka 2. stupně k lékaři, ...) pdf

Přihláška do školní družiny pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf doc

Anketa
Kdyby ses mohl(a) rozhodnout, který čas by měl trvale platit: