Vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně od 25. 5.

PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL pro žáky 1. stupně V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vážení rodiče,
zasíláme základní informace k možnému nástupu žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020
(informace vychází z metodického pokynu OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, které vydalo MŠMT 30. 4. 2020)

1) Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den.
2) Zákonný zástupce musí své dítě přihlásit do 18. 5. 2020.
3) Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.
4) Vzdělávací aktivity budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci – vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Třídní učitelé žáků 1. stupně budou žáky nadále vyučovat na dálku.
5) Ranní družina nebude poskytována.
6) Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, informuje zákonný zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
7) Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.
8) Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.
9) Začátek bude v 8.00 hodin a konec dopoledních vzdělávacích aktivit ve 12.00 hodin. Konec odpoledních aktivit bude nejpozději do 16 hodin – to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách.
10) Můžete přihlásit své dítě pouze na dopolední aktivity nebo na dopolední a odpolední současně.
11) Aby dítě mohlo být přijato k docházce, musí při nástupu odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení (viz příloha)

Podle počtu přihlášených žáků sestavíme skupiny, určíme asistenty a vychovatelé ve třídě, určíme ranní nástup různých skupin, aby se děti potkávaly minimálně, dozvíte se o možnosti, a jak bude či nebude zajištěno stravování, jaké hygienické podmínky zajistíme ve škole a co bude na vás.
Bližší informace vám zašleme nejpozději do 20. 5. 2020, po zpracování všech přihlášek.

ZÁJEM O DOCHÁZKU DO ŠKOLY

Přihlašuji své dítě ……………………………………………………… třída ………………………
k účasti na vzdělávacích aktivitách ve škole od 25. 5. 2020.
Žák (zaškrtněte):
 bude odcházet po dopoledních aktivitách
 bude se účastnit odpoledních aktivit, bude odcházet v ………… hodin.

Čestné prohlášení.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC