Projekt TYMYJÁn – prosinec 2020

Projekt TYMYJÁn – zkvalitňujeme vrstevnické vztahy (FOTO).

Cílem projektu TYMYJÁn je budování trvale pozitivních vztahů mezi žáky třídy. Tento cíl nenaplňuje jen adaptační pobyt, ale také následné aktivity, které se prolínají celým rokem. V hodinách Výchovy k občanství a v třídnických hodinách pracují s žáky třídní učitelé, popř. výchovný poradce, plní aktivity, které podporují výše uvedený cíl.

Po návratu z adaptačního pobytu si společně tvoří pravidla třídy, povídají si o specifikách přechodu na druhý stupeň a plní také různé činnosti, které vedou ke kooperaci, vzájemnému porozumění a toleranci. V letošním roce se vzhledem k situaci s COVID – 19 přesunula část aktivit do on-line prostředí. Na platformě Teams probíhaly třídnické hodiny. Část úkolů zaměřených na spolupráci, budování týmového ducha, vzájemnou komunikaci a toleranci jsme praktikovali až po návratu žáků do škol. Využili jsme pomůcek, které tyto dovednosti podporují, zapojili jsme do nich všechny žáky, na závěr proběhla i reflexe činností.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC

Doporučujeme

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Doporučujeme

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov