Příprava na přijímací zkoušky pro deváťáky

Vážení rodiče,

v týdnu od 11. května 2020 je umožněna docházka do školy žákům 9. ročníku, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

Podmínky účasti žáků na tomto vzdělávání jsou:

– žák bude konat přijímací zkoušku

– vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, prohlášení o seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory

– každý žák bude mít u sebe minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky.

 

Organizace výuky

Stěžejní bude nadále distanční výuka. Domnívám se, že všichni vyučující, kteří učí matematiku a český jazyk v 9. třídách se žákům věnují nadstandardně a příprava na přijímací zkoušky tedy probíhá po celou dobu.

Přesto bude možné se přihlásit na výuku ve škole, po splnění výše uvedených podmínek.

Výuka pro přihlášené žáky bude probíhat v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 11:45. Předpokládáme dvě vyučovací hodiny matematiky, dvě vyučovací hodiny českého jazyka.

 

Ochrana zdraví se bude řídit metodickým pokynem MŠMT

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např.  u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

Škola bude pro žáky otevřena v 7:45.

K příchodu do školy lze použít jen hlavní vchod.

Dne 12. května (první den výuky) budou u hlavního vchodu 2 pracovníci školy, kteří vyberou čestná prohlášení (bez čestného prohlášení nebude vstup do školy umožněn). Dále žákům změří teplotu a vydají jim další pokyny.

Další dny přípravy na přijímací zkoušky žáci přijdou do školy hlavním vchodem a odeberou se do přidělených tříd.

Žáci nebudou používat šatny.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

Ve společných prostorách (chodby, WC) musí mít žáci i pracovníci nasazeny roušky.

 

Ve třídě

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Vzhledem k tomu, že někteří vyučující patří do osob s rizikovým faktorem bude záležet na jejich rozhodnutí, zda budou mít žáci roušky i při hodinách.

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy, absence se nezapočítává do zameškaných hodin.

 

Zákonný zástupce může projevit zájem o docházku svých dětí na přípravu k přijímacím zkouškám do 7. května 2020.

Použijte prosím e-mail reditel@klicperka.cz, nebo použijte systém Bakaláři, zprávu adresujte na ředitelství.  

 S pozdravem

RNDr. Miroslav Janoušek

ředitel školy

Leták ZDE.

Čestné prohlášení je TADY.

 

 

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC