Přijímací zkoušky nanečisto 2020

12. května 2020 se do školních lavic vrátili někteří deváťáci. Sice je nečekala výuka v klasických třídách, museli dodržovat různá opatření, přesto se většina shodla na tom, že jim škola chyběla a těšili se. Budou se teď věnovat intenzivní přípravě na jednotné přijímací zkoušky, které jsou pro ně důležitým krokem v jejich budoucnosti.
Na naší škole se pravidelně konají přijímací zkoušky nanečisto. Rozhodli jsme se, že je uspořádáme i letos. Už proběhlo několik setkání, kde si deváťáci zopakovali učivo a dostali se do pracovního tempa. Takže je načase ověřit jejich připravenost.
Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou v úterý 26. 5. 2020. Žáci budou ve stejných skupinách a ve stejných třídách jako dosud.
Harmonogram:
8 – 8:10 – organizační pokyny
8:10 – 9:35 – test z matematiky
9:35 – 9:50 – přestávka
9:50 – 10:00 – organizační pokyny
10:00 – 11:10 – test z českého jazyka
11:10 – ukončení výuky
s sebou – psací a rýsovací potřeby
Vyhodnocení přijímacích zkoušek nanečisto a rozbor testů proběhne ve čtvrtek 28. 5. 2020. Přejeme deváťákům hodně štěstí.

Virtuální prohlídka
Spolupracujeme

Dodávky IT techniky a servis PC